นักวิจัยชี้ เทสโทสเทอโรน อาจช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขณะลดน้ำหนักได้

ehs7njy7kt1

หนุ่มๆที่ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก หวังจะสลายไขมันส่วนเกินออกไปให้ร่างกายดูฟิตแอนด์เฟิร์ม แต่ผลกลับกลายเป็นว่ามวลกล้ามเนื้อซึ่งทำให้ตัวช่วยในการเผาผลาญไขมันกลับหายไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีวิธีในการออกกำลังกายเพื่อสลายไขมันแต่ยังคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้เช่นเดิม ในขณะที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นั้น ร่างกายจะทำการเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ไขมัน และกล้ามเนื้อ รวมไปถึงน้ำในร่างกายไปด้วยกัน ดังนั้นในการออกกำลังกายแต่ละครั้งจึงต้องมีเทคนิคในการรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ โดยจะต้องมีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือเลือกวิธีการออกกำลังกายที่มีการใช้กล้ามเนื้อบ่อยๆควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารเพื่อให้ร่างกายได้พลังงานที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานและไม่มีพลังงานส่วนเกินที่เก็บสะสมอยู่ในร่างกายจนสะสมเป็นไขมัน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อในระหว่างลดน้ำหนักนั่นก็คือ ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนั่นเอง มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Melbourne ที่ค้นพบว่าการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายในระหว่างลดน้ำหนักจะช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อและทำให้การสลายไขมันส่วนเกินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คนซึ่งเป็นชายที่มีอายุระหว่าง 20-70 ปี มีรูปร่างท้วมและกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนอยู่ในระดับต่ำ การวิจัยเริ่มต้นด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารในแต่ละวันโดยจำกัดแคลอรีอยู่ที่ไม่เกิน 600 แคลอรี งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งออกกำลังกายเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน แต่ที่มีความแตกต่างก็คือกลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คนจะได้รับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 10 สัปดาห์ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง 51 คนได้รับยาหลอก เมื่อผ่านระยะเวลาในการทดลองจำนวน 52 สัปดาห์ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีน้ำหนักตัวที่ลดลงถึงกว่า 11 กิโลกรัม แต่กลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมีปริมาณไขมันส่วนเกินที่ลดลงโดยที่มวลกล้ามเนื้อยังคงอยู่เหมือนเดิม ส่วนอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเสริมมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปพร้อมกับปริมาณไขมันด้วย นอกจากนี้ยังมีการทดลองให้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในกลุ่มผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี เมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาสามปีก็พบว่า ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดลงกว่า 80 % อย่างชัดเจน ในตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนสามารถป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อในขณะลดน้ำหนักหรือไม่ แต่ก็นับว่าเป็นความหวังของหนุ่มๆหลายคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักแต่ไม่อยากสูญเสียกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี